duurzaamondernemen01

Duurzaam ondernemen is zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als kansen benutten voor een beter milieu  en maatschappij. Efficiënt energie gebruik speelt ook hierin een belangrijke rol

energie advies01

Gijsbers Energie Advisering voor een heldere, onafhankelijke rapportage en desgewenst deskundige begeleiding bij de uitvoering van energie besparing.

energie label01

Wilt u weten wat het energielabel van uw woning is? En wat u kunt doen om uw huis comfortabeler en energiezuiniger te maken? Wij vertellen u daar graag alles over.

erkend deskundige01

Erkend deskundigen zijn speciaal opgeleid om aan de hand van de aangeleverde gegevens te bepalen of het energielabel correct is vastgesteld en te adviseren omtrent het energie gebruik

underconstruction02

 

Gijsbers Energie Advisering werkt volgens de Trias Energetica PLUS
Dit betekent:
1   Het energieverbruik zoveel mogelijk beperken.
2   De energie die nog nodig is zoveel mogelijk duurzaam opwekken.
3   Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen.
4   De CO2 uitstoot die overblijft verder volledig compenseren.

Woningen
In de woningbouw zijn nog veel mogelijkheden voor energie-besparing mogelijk. De energiekosten kunnen soms wel met 30% omlaag. Mits goed toegepast verhogen ze bovendien ook nog eens het wooncomfort en het binnenmilieu. Met een EPA-maatwerkadvies worden alle relevante energie besparende mogelijkheden in beeld gebracht. Hierbij wordt de Trias Energetica PLUS als uitgangspuntgenomen. Tevens wordt rekening gehouden met het binnenmilieu.

Utiliteitsgebouwen
In de utiliteitsbouw zijn vaak nog grote mogelijkheden voor energie-besparing mogelijk. De investeringen daarin verdienen zich vaak in korte tijd terug. Bovendien verhogen ze het comfort en het binnen-milieu en verminderen ze geluidsoverlast. Middels een EPA-U worden alle relevante energiebesparendemaatregelen in beeld gebracht. Hierbij wordt de Trias Energetica PLUS als uitgangspunt genomen. Tevens wordt rekening gehouden met het binnenmilieu. Indien gewenst kan het onderzoek aangevuld wordenmet het controleren van de facturen van het energiebedrijf en een <meting van het binnenmilieu.

Bedrijven
Veel bedrijven vallen onder de wet milieubeheer. Deze wet schrijft voor dat een bedrijf aan bepaalde eisen moet voldoen om milieuhinder zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hebben alle expertise in huis om u hierbij van dienst te zijn.

Subsidie aanvragen
Wij adviseren tevens bij het verwerven van mogelijke subsidies en fiscale tegemoetkomingen.

 

Wilt u meer weten neem dan contact op met Gijsbers Energie Advisering.

logo kvinl

 

logo gijsbers

Het Staakske 20
4273 XW Hank
0162 - 402 800