Per 31 december 2020 is Gijsbers Energie Advisering gestopt 

                          met al haar activiteiten.