duurzaamondernemen01

Duurzaamheidsbeleid
Duurzaamheidsbeleid is breder dan alleen energiebesparing. Voor ons betekent dit dat wij gelijkwaardig rekening proberen te houden met duurzaam sociaal-culturele ontwik-kelingen, ecologische ontwikkelingen en economische ontwikkelingen. Daarbij streven wij ernaar om energie systemen in de gebouwde omgeving optimaal te laten functioneren in termen van duurzaamheid, efficiency, kosten en comfort voor eind- gebruikers

energie advies01

Energie besparing
Recente ontwikkelingen dwingen ons ertoe de rol van fossiele brandstoffen in hoger tempo terug te dringen. In de gebouwde omgeving liggen hiervoor grote kansen. Daarnaast dwingt regelgeving ons ook om onze gebouwen steeds energiezuiniger te maken. Vanaf 2020 moet elk nieuw gebouw in Nederland bijna energie neutraal zijn. De bestaande bouw moet vanaf 2050 bijna energie neutraal zijn. De borgingscommissie van het SER energieakkoord ziet er op toe dat de gestelde doelen ook werkelijk gehaald worden. Anders volgen er aanvullende wettelijke maatregelen!

energie label01

Energie Efficiency Richtlijn (EED)
De energie-audit is een systematisch, vierjaarlijks energetisch onderzoek met als doel het in kaart brengen van het actuele energieverbruik van een onderneming. De richtlijn wil met met deze energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energie besparings mogelijkheden creëren.

erkend deskundige01

Betere controle
De inspectie voor leefomgeving en transport (ILT) is belast met de controle en handhaving rond de registratie van het energielabel voor woningen en Utiliteit. Als er bij verkoop of verhuur geen geldig energielabel voorhanden is riskeert men een boete van  €405 voor woningen en €20.250 voor utiliteit. In het kader van de EED audit ligt de controle bij de gemeenten en omgevingsdiensten. Het kabinet heeft hiervoor twintig extra toezichthouders beschikbaar gesteld.